SU SİSTEMİ LEJYONER HASTALIĞI YÖNETİMİ

Hastanede ve Endüstriyel İşletmelerde Su Sistemi Lejyoner hastalığı Yönetimi:

Lejyonella eğitimi ve Lejyonella Su Numunesi Alınması:

Bakım ile ilgili personelin Lejyoner Hastalığı eğitimi
Legionella spp. İçin su örnekleme kılavuzu eğitimi
Numune alacak personele numune alma metotlarının öğretilmesi
Lejyoner hastalığı için numune alınacak yerlerin ve sayısının belirlenmesi

Numune alınımı ve laboratuara teslimi :

Hıfzı sıhha kurumundan numune kaplarının temini
Numune alımı sırasında fotoğraf çekilerek kayıt altına alınması
Numune alınacak yerlerden su numunelerin PH sının ölçümü
Numune alınacak yerlerden su numunelerin klorunun ölçümü
Su numuneler için tetkik formların doldurulması
Örnek kayıt listesi formunun oluşturulması
Sürüntü alınacak yerlerden sürüntü örneklerinin alınması ve su kabına koyulması
Sürüntü ve su kaplarının etiketlerinin hazırlanması
Örneklerin Laboratuvara gönderilmesi
Laboratuardan sonuçların alınması
Lejyonella laboratuar sonuç formu, ölçüm sonuçları ve sürveyans raporunun hazırlanması

Lejyonella Risk Analizi :

Lejyonella hastalığı su sistemi eylem raporunun hazırlanması
İşletme lejyonella risk yönetimi için gerekli matbu evrakların örnek formlarının düzenlenmesi
Lejyonella kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve Lejyonella sorumlusunun atanması.

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Lejyoner Hastalığı Kontrol. Programı Rehberi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İşSağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tel: 0 (532) 516 96 76 (WhatsApp , SMS, Mobil İletişim) E-mail :info@tokgozgroup.com
Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR

www.tokgozgroup.com l www.lejyonella.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ